Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

XX edycja konkursu "Radość czytania - radością malowania"

Utworzono dnia 30.03.2021
Czcionka:

Regulamin Powiatowego Konkursu Plastycznego
„Radość czytania – radością malowania”

Cele konkursu:
- promowanie aktywnego czytania
- rozwijanie i promowanie talentów plastycznych
- kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci i młodzieży
- kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami artystycznymi
- motywowanie dzieci i młodzież do poszerzania wiedzy i umiejętności
- promocja biblioteki i jej zbiorów.

Organizator:

Organizatorem jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Biłgoraju przy współudziale bibliotek publicznych powiatu biłgorajskiego.

Uczestnicy konkursu:

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I-VIII Szkół Podstawowych z powiatu biłgorajskiego.

Warunki przystąpienia do konkursu:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej, przedstawiającej fragment ulubionej książki i złożenia jej do 30. 04. 2021 r. w: 

MiPBP w Biłgoraju
ul. Kościuszki 13
23-400 Biłgoraj
lub bibliotece publicznej w swojej miejscowości (gminie)
.

Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem.
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 97 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883. z póź. zm.)

Technika i forma pracy:
Praca wykonana farbami w formacie A3 lub A4.

Kryteria oceny:
- estetyka pracy
- czytelność obrazu w stosunku do tekstu
- jakość wykonania.

Każda praca powinna być podpisana (imię, nazwisko, szkoła i klasa).

Ocena prac:
- Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa w trzech kat. wiek. kl. I- III,  IV-VI i VII-VIII
- Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 14. 05. 2021 r.

Godziny pracy:
Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek 8:00 - 17:00
Środa 8:00 - 17:00
Czwartek 8:00 - 17:00
Piątek 8:00 - 17:00
Sobota 8:00 - 15:00

MODERNIZACJA - REMONT MBP w Józefowie realizowana jest w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek

Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 2019, w ramach programu Partnerstwo dla Książki, na realizację projektu ROZTOCZAŃSKIE ANIOŁY KOCHAJĄ KSIĄŻKI