Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Jaka to książka? - konkurs

Utworzono dnia 07.07.2017
Czcionka:

Regulamin konkursu "Jaka to książka?"

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą „Jaka to książka”. Przedmiotem Konkursu jest nagrodzenie osoby, która odgadnie tytuły książek, na podstawie opublikowanego plakatu.

§ 2

Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagrody jest Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie, ul. Krótka 10, 23-460 Józefów.

§ 3

Konkurs trwa w dniach 07-07- 31.07.2017 r.

 

II. UCZESTNICY KONKURSU

§ 1

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które w dniach 07-07- 31.07.2017 r. dostrczą osobiście lub prześlą na adres biblioteki mbpjozefow@inteia.pl lub Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie, ul. Krótka 10, 23-460 Józefów, tytuły książek zamieszczonych na plakacie dołączonego do regulaminu.

§ 2

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy MBP w Józefowie ani członkowie ich rodzin.

§ 3

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

 

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§ 1

Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwa Komisja powołana przez Organizatora.

§ 2

Zwycięzców wyłoni Komisja losując wśród prawidłowych odpowiedzi 3 uczestników.

§ 3

Aby przystąpić do Konkursu, należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu.

§ 5

Zadaniem postawionym przed uczestnikami Konkursu jest odgadnięcie tytułów książek zamieszczonych na plakacie dołączonym do w/w regulaminu. 

§ 6

Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi 1.08.2017 roku na stronie internetowej biblioteki: http://www.mbpjozefow.naszabiblioteka.com

 

IV. NAGRODY

§ 1

W konkursie przewidziano 3 atrakcyjne nagrody książkowe.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 2

Zgłoszenie się do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

Godziny pracy:
Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek 8:00 - 17:00
Środa 8:00 - 17:00
Czwartek 8:00 - 17:00
Piątek 8:00 - 17:00
Sobota 8:00 - 15:00

MODERNIZACJA - REMONT MBP  w Józefowie realizowana jest w ramach  Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek