Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

XI konkurs plastyczny "Boże Narodzenie Tradycje i Współczesność"

Utworzono dnia 02.12.2020
Czcionka:

Szanowni Czytelnicy i Sympatycy Biblioteki

Z uwagi na panującą pandemię oraz zalecenia władz państwowych związanych z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2, zdecydowaliśmy, że 11 edycja konkursu „Boże Narodzenie – tradycja i współczesność” odbędzie się online.

Regulamin konkursu plastyczno-literackiego on-line
dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

1.Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie.

2. Konkurs plastyczno-literacki jest skierowany do wszystkich chętnych.

3. Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice o tematyce bożonarodzeniowej: ozdoby świąteczne, choinkowe, stołowe, zabawki, pająki, aniołki, stroiki, girlandy, hafty itp. Projekty kart świątecznych wykonanych dowolną techniką. Na konkurs można zgłaszać prace rodzinne oraz indywidualne.

4. Prace literackie: „Jak wyglądałby świat, gdyby nie było świąt Bożego Narodzenia”, „Moje Boże Narodzenie”, „Dawne bożonarodzeniowe tradycje i obyczaje”. Do Konkursu można zgłaszać autorskie opowiadania lub wiersze.

5. Prace literackie i zdjęcia prac plastycznych należy wysyłać na adres: mbpjozefow@interia.pl wraz z kartą zgłoszenia.

6. Termin nadsyłania zgłoszeń zdjęć prac plastycznych upływa 15 grudnia 2020 roku. Prezentacja prac i głosowanie na stronie internetowej biblioteki - od 16 do 21 grudnia 2020 roku. Ogłoszenie wyników konkursu 22 grudnia 2020 roku na stronie internetowej http://www.mbpjozefow.naszabiblioteka.com

7. Termin nadsyłania prac literackich upływa 20 grudnia 2020 roku, ogłoszenie wyników konkursu 22 grudnia 2020 roku na stronie internetowej http://www.mbpjozefow.naszabiblioteka.com

8. Uczestnik/uczestniczka może zgłosić do konkursu dwie prace plastyczne lub literackie.

9. Zwycięzcy konkursu plastycznego zostaną wyłonieni w drodze głosowania on-line. Prace, które otrzymają najwięcej głosów zostaną nagrodzone oraz zaprezentowane portalach społecznościowych Organizatora.

10. Prace literackie oceni komisja konkursowa.

11. Wyniki konkursu wraz z danymi laureatów (imię i nazwisko) zostaną podane do publicznej wiadomości.

12. Z chwilą przesłania zdjęć prac do Organizatora Uczestnik Konkursu:

a. oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą pracy w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu wszystkie prawa autorskie do tychże prac, które nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich;

b. oświadcza, iż prace nie naruszają jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich, a także iż uzyskały zgody osób przedstawionych na pracach na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu.

c. upoważnia Organizatora do decydowania o pierwszym udostępnieniu prac publiczności.

13. Prace zgłoszone w Konkursie będą wykorzystywane na portalach społecznościowych oraz na stronie internetowej Organizatora.

14. Uczestnik wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora. Informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie, ul. Krótka 10, 23-460 Józefów.

15. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora: http://www.mbpjozefow.naszabiblioteka.com

 

ZAŁĄCZNIKI:

Godziny pracy:
Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek 8:00 - 17:00
Środa 8:00 - 17:00
Czwartek 8:00 - 17:00
Piątek 8:00 - 17:00
Sobota 8:00 - 15:00

MODERNIZACJA - REMONT MBP w Józefowie realizowana jest w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek

Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 2019, w ramach programu Partnerstwo dla Książki, na realizację projektu ROZTOCZAŃSKIE ANIOŁY KOCHAJĄ KSIĄŻKI