Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Konkurs "Tabliczka mnożenia jest jak tabliczka czekolady"

Utworzono dnia 04.10.2017
Czcionka:

Regulamin

Temat konkursu: Tabliczka mnożenia jest jak tabliczka czekolady to konkurs plastyczno-literacki promujący naukę matematyki, tabliczkę mnożenia oraz Fundację mBanku – sponsora projektu, realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Józefowie.

Uczestnicy konkursu:

 • uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.

Zasady konkursu:

 1. Praca plastyczna wykonana dowolną technika na kartonie formatu A3.
  Kryteriami oceny będą – kreatywność, samodzielność myślenia. Docenione będzie także twórcze potraktowanie formy i użytych materiałów.
 2. Praca literacka w dowolnej formie (wiersz, opowiadanie).
 3. Prace konkursowe będzie oceniało powołane przez Organizatorów Jury w poszczególnych kategoriach wiekowych:
  • klasy I – III (szkoła podstawowa)
  • klasy IV – VI (szkoła podstawowa)
  • klasy VII – II i III gimnazjum
 4. Metryczka umieszczona na odwrocie pracy powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora pracy, miejscowość, wiek, nazwa szkoły lub innej placówki – numer telefonu.
 5. Prace należy dostarczyć pod adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie, ul. Krótka 10, 23-460 Józefów.

Termin dostarczenia prac: 28 października 2017 r.

Prawa autorskie

 1. Praca zgłoszona do konkursu musi w całości stanowić oryginalną twórczość uczestnika, nie może stanowić plagiatu, być kopią innych utworów lub ich fragmentów, lub być w jakikolwiek inny sposób obciążona prawami na rzecz osób trzecich. Pełnia praw autorskich musi przysługiwać osobie biorącej udział w konkursie.
 2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926, z późn. zm.). Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na późniejszą publikację nadesłanej pracy.

Rozstrzygnięcie konkursu

Ogłoszenie wyników zostanie umieszczone 31 października na stronie internetowej organizatora: http://www.mbpjozefow.naszabiblioteka.com

Organizator:

Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie
ul. Krótka 10, 23-460 Józefów
tel. 084 6878289, e-mail: mbpjozefow@interia.pl

Konkurs „Tabliczka mnożenia jest jak tabliczka czekolady” realizowany jest w ramach projektu „Polubić tabliczkę mnożenia jak tabliczkę czekolady”, sfinansowanego przez Fundację mBanku.

ZAŁĄCZNIKI:

Godziny pracy:
Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek 8:00 - 17:00
Środa 8:00 - 17:00
Czwartek 8:00 - 17:00
Piątek 8:00 - 17:00
Sobota 8:00 - 15:00

MODERNIZACJA - REMONT MBP  w Józefowie realizowana jest w ramach  Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek