Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Konkurs rodzinny "Liczę na pszczoły"

Utworzono dnia 07.09.2020
Czcionka:

REGULAMIN
KONKURSU RODZINNEGO
„LICZĘ NA PSZCZOŁY”

1. ORGANIZATOR:

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie

2. CELE KONKURSU:

 • edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych wśród dzieci i ich rodzin
 • świadomość znaczenia pracy owadów zapylających w zapewnieniu wyżywienia ludziom i zwierzętom,
 • wskazanie na twórczy i aktywny sposób spędzania wolnego czasu,
 • odczuwanie osobistej motywacji do ochrony przyrody,
 • rozbudzanie wyobraźni i kreatywności,
 • rozwijanie zainteresowań artystycznych.

3. PRZEDMIOT KONKURSU:

Zadaniem konkursu jest wykonanie „HOTELU dla owadów” oraz przesłaniu lub dostarczeniu hotelu z opisem oraz z kartą zgłoszenia w konkursie i oświadczeniem na adres Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie. 

ZASADY UCZESTNICTWA:

 • uczestnicy zgłaszają do konkursu hotele z opisem: Konkurs rodzinny „Liczę na pszczoły”, imię i nazwisko wykonawcy/ów
 • do pracy należy dołączyć także wypełnioną kartę zgłoszenia i oświadczenie opiekuna prawnego
 • do konkursu można zgłaszać prace wykonane rodzinnie, ale także indywidualne.
 • prace wykonane z odpadów i materiałów naturalnych takich jak deski, potłuczone doniczki, cegły dziurawki (szczeliny 10 – 12 mm), martwe drewno (pnie, gałęzie), szyszki, suche liście, słomę, glinę, bambus, trzcinę
 • warto przygotować ramę z desek, półek, starych szafek, palet, następnie umieszczamy w środku materiały gniazdowe np. z wywierconymi otworami o średnicy 4 – 8 mm w drewnie i 10 – 12 mm w glinie. Wylot otworu powinien być skierowany lekko w dół (by nie nalewała się do niego woda) i pozbawiony ostrych krawędzi (po wywierceniu należy wygładzić go papierem ściernym). Otwory wywierć na głębokość 10 – 15 cm, ale nie na wylot
 • deski najłatwiej połączyć wkrętami do drewna, metalowymi płaskownikami;
 • dobrym miejscem do mieszkania są również pęki trzciny czy bambusa o długości ok. 30 cm;
 • technika wykonania prac dowolna, jednak dobry hotel powinien być zadaszony (by chronić gości przed deszczem) z możliwością zamontowania (postawienia, zawieszenia) oraz zabezpieczony siatką na tyle drobną (oczka nie większe niż 1,5 – 2 cm), aby nie przepuściła żadnego drapieżnika;
 • wymiary: wysokość i długość do 40 cm; szerokość (głębokość) do 20 cm;
 • zgłoszone prace przechodzą na własność organizatora – najlepsze będą eksponowane;
 • prace zostaną ocenione do dnia 5.10.2020 roku a do 6.10.2020 r.  uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o jego wynikach oraz terminie wręczenia nagród.

4. TERMIN:

 • konkurs trwa od 7.09.2020
 • termin nadsyłania/dostarczenia prac 30.09.2020 r.
  Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie
  ul. Krótka 10
  23-460 Józefów
  Telefon: 84-687-82-89

5. JURY:

 • w skład Jury konkursu wejdą przedstawiciele Organizatorów oraz pszczelarz

6. NAGRODY:

 • w konkursie zostaną przyznane nagrody główne i wyróżnienia
 • lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej
 • laureaci  konkursu  zostaną  powiadomieni  o  terminie  i  miejscu  wręczenia nagród.

7. KRYTERIA OCENY W KONKURSIE:

Jury oceniać będzie zgłoszone hotele biorąc pod uwagę:

 • zgodność z przedmiotem Konkursu;
 • oryginalność projektu przy zachowaniu funkcjonalności;
 • estetyka i trwałość konstrukcji;
 • dobór materiałów.

ZAŁĄCZNIKI:

Godziny pracy:
Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek 8:00 - 17:00
Środa 8:00 - 17:00
Czwartek 8:00 - 17:00
Piątek 8:00 - 17:00
Sobota 8:00 - 15:00

MODERNIZACJA - REMONT MBP w Józefowie realizowana jest w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek

Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 2019, w ramach programu Partnerstwo dla Książki, na realizację projektu ROZTOCZAŃSKIE ANIOŁY KOCHAJĄ KSIĄŻKI