Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Konkurs na wakacyjny dzienniczek lektur

Utworzono dnia 17.06.2020
Czcionka:

REGULAMIN KONKURSU NA WAKACYJNY DZIENNICZEK LEKTUR

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs na wakacyjny dzienniczek lektur. Przedmiotem Konkursu jest nagrodzenie autorów najciekawszych dzienniczków lektur.
 2. Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagrody jest Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie, ul. Krótka 10, 23-460 Józefów, e-mail: mbpjozefow@interia.pl, tel.: 846 878 289.
 3. Konkurs trwa w dniach 20.06-30.08.2020 r.

II. UCZESTNICY KONKURSU

 1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy z Gminy Józefów
 2. Dzienniczki przesyłane na konkurs będą rozpatrywane w grupach wiekowych:
  1. 7-10 lat
  2. 11-15 lat
  3. od 16 lat
 3. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Aby przystąpić do Konkursu, należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu.
 2. Zadaniem postawionym przed uczestnikami Konkursu jest stworzenie Dzienniczka lektur w tradycyjnej formie zeszytu lub dokumentu tekstowego w dowolnym programie komputerowym, który musi zawierać co najmniej 10 opisów przeczytanych książek. Każdy opis książki powinien zawierać następujące elementy: tytuł, autor, ilustracja wykonana osobiście i krótkie streszczenie lektury.
 3. Zwycięzców wyłoni Komisja powołana przez Organizatora.
 4. Ocenie podlegają: wymagane informacje na temat książki, treść opisu, estetyka wykonania oraz ilość opisanych książek.
 5. Uzupełniony dzienniczek należy przekazać osobiście, przesłać na adres biblioteki lub na e-maila wraz ze zgodą dorosłego opiekuna na publikację, ponieważ najlepsze dzienniczki lektur zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej.
 6. Do dzienniczka należy dołączyć metryczkę z następującymi danymi:
  1. Imię i nazwisko Autora
  2. Adres, numer telefonu
  3. Nazwa i adres szkoły do której autor uczęszcza
 7. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi 07.09.2020 roku na stronie internetowej biblioteki: http://www.mbpjozefow.naszabiblioteka.com
 8.  MBP w Józefowie zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystywania prac do celów promocyjnych z zachowaniem praw autorskich.

IV. NAGRODY

 1. W konkursie przewidziano atrakcyjne nagrody niespodzianki.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie się do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.
Godziny pracy:
Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek 8:00 - 17:00
Środa 8:00 - 17:00
Czwartek 8:00 - 17:00
Piątek 8:00 - 17:00
Sobota 8:00 - 15:00

MODERNIZACJA - REMONT MBP w Józefowie realizowana jest w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek

Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 2019, w ramach programu Partnerstwo dla Książki, na realizację projektu ROZTOCZAŃSKIE ANIOŁY KOCHAJĄ KSIĄŻKI