Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Konkurs na quest "Śladami dawnych zawodów w Gminie Józefów"

Utworzono dnia 23.07.2019
Czcionka:

I Organizator konkursu:

Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie

II Celem konkursu jest:

a) Popularyzacja wiedzy na temat dawnych zawodów w gminie wiedzy
b) Inspirowanie do kreatywnego wykorzystywania wiedzy historycznej.
c) Popularyzacja metody questingu.
d) Kształtowanie nawyku uczestnictwa w kulturze i świadomego jej odbioru.

III Regulamin konkursu literackiego

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, i szkół średnich oraz osoby dorosłe.

2. Udział w konkursie jest bezpłatny.

3. Prace przesyłane na konkurs będą rozpatrywane w  grupach wiekowych:

a) kl. I-III
b) k. IV-VI
c) kl. VII-VIII
d) uczniowie szkół średnich
e) osoby dorosłe

4. Każdy uczestnik może złożyć dowolną ilość prac.

5. Do pracy literackiej należy dołączyć metryczkę z następującymi danymi:

Pseudonim Autora
Imię i nazwisko Autora
Adres, numer telefonu
Nazwa i adres szkoły do której autor uczęszcza

6. Wymagane jest oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne wykorzystywanie utworów przez bibliotekę. W przypadku osób niepełnoletnich podpisane przez Rodziców lub Opiekunów.

7. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik konkursu jest jej/ich autorem, akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych uczestnika konkursu w bazie danych Biblioteki oraz ich przetwarzania do celów związanych z niniejszym konkursem.

8. Questy będą oceniane pod względem:

a) zachowania formy wierszowanej zgadywanki
b) wartości merytorycznej i zgodności z tematyką
c) samodzielności i oryginalności

9. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace autorskie nie zgłaszane w innych konkursach.

10. Prace, które nie będą spełniały warunków niniejszego regulaminu nie będą oceniane.

11. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 15.09.2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie
ul. Krótka 10, 23-460 Józefów

lub pocztą elektroniczną na adres:
mbpjozefow@interia.pl

12. Ocena prac nastąpi 30.09.2019 r. Informacje na temat wyników konkursu i terminie wręczenia nagród zostaną zamieszczone na stronie internetowej miasta: ejozefow.pl, oraz Biblioteki: www.mbpjozefow.naszabiblioteka.com

13. Autorom najlepszych prac zostaną przyznane nagrody  i wyróżnienia na uroczystym podsumowaniu konkursu.

14. MBP w Józefowie zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystywania prac do celów promocyjnych z zachowaniem praw autorskich.

ZAŁĄCZNIKI:

Godziny pracy:
Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek 8:00 - 17:00
Środa 8:00 - 17:00
Czwartek 8:00 - 17:00
Piątek 8:00 - 17:00
Sobota 8:00 - 15:00

MODERNIZACJA - REMONT MBP w Józefowie realizowana jest w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek

Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 2019, w ramach programu Partnerstwo dla Książki, na realizację projektu ROZTOCZAŃSKIE ANIOŁY KOCHAJĄ KSIĄŻKI