Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Konkurs Literacki - Moja baśń z aniołem w roli głównej

Utworzono dnia 11.06.2019
Czcionka:

I. Organizator konkursu:

Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie

II. Celem konkursu jest:

a) Rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zamiłowania do języka ojczystego, zwrócenie uwagi na potrzebę jego pielęgnowania – dbałość o kulturę i czystość mowy polskiej
b) Stworzenie możliwości osobistego wyrażenia odczuć, jakie wywiera wiara w dobrego opiekuna
c) Artystyczne ukazanie w formie literackiej wizerunku „anioła”
d) Kształtowanie umiejętności poprawnego, jasnego, logicznego i sugestywnego formułowania myśli
e) Odkrywanie młodych talentów oraz stworzenie im możliwości publicznej prezentacji

III. Regulamin konkursu literackiego

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, i szkół średnich oraz osoby dorosłe.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
3. Prace przesyłane na konkurs będą rozpatrywane w  grupach wiekowych:

a) kl. I-III
b) k. IV-VI
c) kl. VII-VIII
d) uczniowie szkół średnich
e) osoby dorosłe

4. Każdy uczestnik może złożyć dowolną ilość prac.
5. Do pracy literackiej należy dołączyć metryczkę z następującymi danymi:

–  Pseudonim Autora
–  Imię i nazwisko Autora
–  Adres, numer telefonu
–  Nazwa i adres szkoły do której autor uczęszcza

6. Wymagane jest oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne wykorzystywanie utworów przez bibliotekę. W przypadku osób niepełnoletnich podpisane przez Rodziców lub Opiekunów.
7. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik konkursu jest jej/ich autorem, akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych uczestnika konkursu w bazie danych Biblioteki oraz ich przetwarzania do celów związanych z niniejszym konkursem.
8. Utwory będą oceniane pod względem:

a) oryginalności
b) wartości artystycznych i językowych

9. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace autorskie nie zgłaszane w innych konkursach.
10. Prace, które nie będą spełniały warunków niniejszego regulaminu nie będą oceniane.
11. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 12.09.2019 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie
ul. Krótka 10
23-460 Józefów

lub pocztą elektroniczną na adres:
mbpjozefow@interia.pl

12. Ocena prac nastąpi 30.09.2019 r. Informacje na temat wyników konkursu i terminie wręczenia nagród zostaną zamieszczone na stronie internetowej Biblioteki: www.mbpjozefow.naszabiblioteka.com/, oraz miasta: ejozefow.pl
13. Autorom najlepszych prac zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia na uroczystym podsumowaniu konkursu.
14. MBP w Józefowie zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystywania prac do celów promocyjnych z zachowaniem praw autorskich.

ZAŁĄCZNIKI:

Godziny pracy:
Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek 8:00 - 17:00
Środa 8:00 - 17:00
Czwartek 8:00 - 17:00
Piątek 8:00 - 17:00
Sobota 8:00 - 15:00

MODERNIZACJA - REMONT MBP w Józefowie realizowana jest w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek

Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 2019, w ramach programu Partnerstwo dla Książki, na realizację projektu ROZTOCZAŃSKIE ANIOŁY KOCHAJĄ KSIĄŻKI