Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Konkurs "Czytaj z misiem"

Utworzono dnia 17.03.2021
Czcionka:

REGULAMIN KONKURSU „Czytaj z misiem ”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „Czytaj z misiem ” jest Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie.

2. Akcja przeznaczona jest dla czytelników MBP w Józefowie.

3. Celem konkursu jest:

  • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i literackich
  • kształtowanie nawyku regularnego czytania wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
  • zachęcanie do korzystania z oferty bibliotek publicznych

4. Czas trwania konkursu: 17 marca 2021 r. - 31 grudnia 2021 r.

§ 2. Zgłoszenia

1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat, zapisanych do MBP w Józefowie.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

  • wypełnienie i podpisanie Karty Zgłoszenia oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie wizerunku załącznik dla osoby niepełnoletniej podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

3. Karty Zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej Organizatora.

4. Każdy z uczestników Konkursu ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.

5. Do udziału w Konkursie można przystąpić w dowolnym dniu jego trwania, czyli od 17 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

6. Jeden Czytelnik może otrzymać jedną Kartę Konkursu, po jej zapełnieniu otrzymuje kolejną.

§ 3. Zasady konkursu

1. Super Czytelnikiem zostanie osoba, która w czasie trwania Konkursu zgromadzi 15 naklejek na karcie

2. Naklejki przyznawane będą za każdą wizytę w bibliotece i wypożyczenie co najmniej 3 książek lub audiobooków.

3. Uczestnicy Konkursu, którzy zdobędą minimum 15 naklejek za wypożyczone książki i audiobooki otrzymają dyplom i upominek – maskotkę misia.

§ 4. Przetwarzanie danych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO),

1. Administratorem Państwa danych osobowych/danych osobowych Państwa niepełnoletniego dziecka jest MBP w Józefowie, ul. Krótka 10, 23-460 Józefów,
e-mail:mbpjozefow@interia.pl, tel. 84 6878289.

2. Dane osobowe Państwa/Państwa niepełnoletniego dziecka przetwarzane będą w celu:

  • rejestracji i uczestnictwa w Konkursie „Czytaj z misiem ” - na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  • wizerunek Państwa/Państwa dziecka – zostanie wykorzystany do promocji i dokumentacji wyżej wymienionego Konkursu, organizowanego przez MBP w Jozefowie na stronie Biblioteki http://www.mbpjozefow.naszabiblioteka.com i/lub oficjalnym profilu Biblioteki na Facebooku.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Dodatkowych informacji na temat Konkursu udzielają pracownicy Biblioteki.

ZAŁĄCZNIKI:

Godziny pracy:
Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek 8:00 - 17:00
Środa 8:00 - 17:00
Czwartek 8:00 - 17:00
Piątek 8:00 - 17:00
Sobota 8:00 - 15:00

MODERNIZACJA - REMONT MBP w Józefowie realizowana jest w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek

Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 2019, w ramach programu Partnerstwo dla Książki, na realizację projektu ROZTOCZAŃSKIE ANIOŁY KOCHAJĄ KSIĄŻKI